Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

16 listopada, od przeszło 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji dzień w dzień styka się sporo osób i właśnie ta data ma to uświadamiać. Jest to tak zwane prośba do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, by szukali rozwiązania tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, by zmniejszyć brak akceptacji poprzez edukację, ale również tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji oraz zachęcanie do braku poniżania osób dyskryminowanych.

Częściej powstające akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki braku aceptacji potrafią być obłędnie dotkliwe dla osób prześladowanych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają wspominać o różnych aktach użycia siły, a także pomóc w znalezieniu głębszych przyczyn ukazania się braku akceptacji. Takie działania mają stać się przydatne do tego, żeby dociec, czym tak naprawdę jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również oznajmić, czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma też edukować, nauczyć uznania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, a także głównym celem takich działań jest umiejętności słuchania.

W jaki sposób celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Ogólny apel wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej przemocy pojawiającej się z powodu rasizmu i homofobii, ale i również przedstawiają wielkie wsparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten manifest. Solidarność tego dnia będzie manifestowana przez zawieszanie różnobarwnych banerów oraz podświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.